Thành viên đã xác thực (21)
Nguyễn Tài (21 )
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 44310
Tham gia từ: 21/11/2009
Điện thoại: 0925.520.682
Địa chỉ: Biên Hòa - Đồng Nai
Tỉnh thành: Đồng Nai

Bạn hàng xóm (116)