Gỗ lũa hương thần thái sắc nét vui tươi hóm hỉnh Kt : 60x25x20cm