Cục lũa gỗ lim
Dài 12cm
Hình thù rất kỳ lạ
Dành cho các bác chơi đồ quái vật
Lành đẹp
Bao ship