Giao lưu bức tượng gỗ Đông Dương mô tả cò mẹ cho cò con ăn, tình trạng hoàn hảo, cao 30cm, có tem xuất khẩu thời Pháp thuộc, không rõ loại gỗ. Giá: 32 triệu