Giao lưu tượng Di Lặc như hình, tượng cao 28cm, chất liệu gỗ không rỏ, khá nặng tay (hơn 1,5kg). Giá 800K giao dịch tại chỗ có giá tốt.