Giao lưu lại tác phẩm Lão Tử .

nu hương đỏ

Cao 48 cm , rộng 17 cm , gốc chân đường kính 11 và 10 cm 

Giá sale off : 2800k