Chuẩn bị di cư cho cụ đi trước đây

Cụ đạt ma của Nguyễn Tiến

Gỗ cẩm , cao 58cm

Kính Phố