Tượng lý thiết quài tác phẩm đục trên 30 năm

Lành lặng , tượng xưa Hà Nội , phù hợp với thành viên sưu tầm tượng xưa điêu khắc Việt Nam

Tượng xưa của các bậc tiền bối Hà Nội bảo quản rất tốt .

Năm 2010 em vô tình có duyên gặp Cụ tại Hà Nội

Cao 37cm gỗ tròn 11cm , liền nguyên rất đẹp