Cụ đạt ma thiền trong gió .

Gỗ trắc

Cao 35cm , ngang 40 , độ dầy 20cm

Giá ưu đãi : 3500k