Giao lưu bức tượng đạt ma sư tổ ngồi thiền

Hàng thủ công tứ diện 

KT :