Tác phẩm siêu vip do nghệ nhân Quốc gia đục : Đạt Ma gỗ Hương Việt  cao 137cm , ngang 95cm , sâu 40cm . Nặng 3 người bê ... rất đẹp và thần thái ...