Tác phẩm siêu vip do nghệ nhân Quốc gia đục : Đạt Ma gỗ Hương Việt  cao 83cm , ngang 43cm , sâu 30cm . Nặng 1 người bê ... rất đẹp và thần thái ...