Tượng cao 78cm hàng hiếm đáng sưu tầm 10 triệu/1 tượng
74406A0A E249 486E 8AF5 AF08916B525B
60EB45AB 3F7C 4BCB A827 05642966BEFA
477944AD 9F21 48B0 8C8F AABCB9C69840
FC76FD08 3C13 4917 9945 82CEB5DFA4AD
8F565AEE EF4F 41A6 9306 4651180D5A11
B046DD6B 542E 47E9 A018 76B2AF246523