Năm hết tết đến rồi E đang hoàn thiện bức tranh đốc lịch chơi tết. Hàng kỹ - VIP đục tay hoàn thiện xi gỗ không màu Đức.
- Chất liệu gỗ Pơmu Yên Bái đục tích Chim công hoa mẫu đơn mang ý nghĩa: "Vinh hoa Phú quý - Hạnh phúc viên mãn".
- Kích thước phôi gỗ: 400x810x75mm
- Sản phẩm đang hoàn thiện dự giáp tết sẽ hoàn thành... kính mời các bác thích chơi đồ kỹ - độc.
LH: 0977228800