Mộc thạch : ( gỗ hương ôm đá kt: 56x 36x30) ☎: 0904.0904.99.                   Có không còn mất chẳng bận lòng.
Yêu ghét được thua chẳng mong trông.
Mở rộng tâm ra lòng thanh thản.
An vui tự tại dạ thong dong.