Gỗ lũa trắc kết hợp với đôi bàn tay tài hoa của người thợ tạo nên một tác phẩm độc nhất vô nhị