Chim ưng ( gỗ lũa hương bắt thế thần thái chuẩn chỉnh kt: 70x20x20cm) ☎️: 0904.0904.99