Độc dị mộc ( gỗ lũa hương bắt thế thần thái chuẩn chỉnh kt : 55x20x12cm, quà tặng là một vòng gỗ trắc như hình) ☎️: 0904.0904.99