Hộp gỗ tiện ích
Đựng card visit và cắm bút
Dùng để bàn làm việc
Lành đẹp
Bao ship