Chiếc đôn gỗ caẩm laai rừng tây nguyên.
Kích thước dài 24cm, ngang 17cm, dày 2cm. Lành 100%. 
Có vân veo khá đẹp. 
Dùng làm chân kê tượng
(Tượng chỉ để minh họa)
Hoặc dùng làm thớt cho sang víp.
Bao ship