Mặt bàn nu kháo già Vân 3d dày đặc
Kt 48 x40 x dày 9cm