Thanh lý bộ bàn ghế Salon Minh đế cẩn ốc tinh tế rất đẹp, gỗ gõ đỏ rất nặng, đồ đặt đóng kỹ gần 20 năm ít dùng còn như mới tinh.
Bộ gồm 6 món: 1 đoản ghế dài, 2 ghế đơn, 2 ghế đôn và 1 bàn
Liên hệ: O9I7-88-I579