Kinh mời các bác gạch ạ.
tất cả đa hoàng thiện pe u rồi nhé các bác.

 Ms1.phú quý  càte chun sun nu rất đẹp.kt, cao 29 đk 43  chuẩn ko chấp ghép đã hoàn thiện pê u mờ .Giá 3.3tr bao vc

Đã Bán
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ms2 .phú  quý cẩm siêu vân . Kt, cao 45 dk 14 chuẩn ko chấp ghép đã hoàn thiện pê u mờ.
Giá 1.8tr bao vc
 
Đã bán
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ms3. Di lặc ngồi tùng rất thần thái và đẹp kt. Cao53 ngang 65 sâu 25 đã hoàn thiện pê u mờ .Giá 2.8tr bao vc
 
 
 
 
 
 
 
 

Ms4.phú quý gỗ H vân như cẩm. Kt,cao 65x31 đã hoàn thiện pê u.
 Chuẩn ko chấp ghép .giá 2.7 tr bao 
 
 
 
 
 
 
 
Ms5. Bình phú quý nu  H to đẹp  chun sụn rất nhiều, chuẩn ko chấp ghép.kt, dk68x41 
đã hoàn thiện pê u.giá thì alo em nhé
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ms6,  phú quý hư vân sun có ít nu hàng nguyên khối. Kt, c59x23, Giá 1.7triệu bao gồm vc

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Ms7. Tượng di lặc đứng trên lũa tự nhiên rất đẹp  , chất liệu gỗ H đá. 
Kt, cao 119x32x21 đã hoàn thiện pê u.chuẩn ko chất ghép.Giá 3.5tr bao vc