còn vài tấn cám sừng hàng tròn hộp dk 10-16.giá tốt