E dư 1 chiếc kỉ vuông gỗ trắc làm dày dặn đẹp sạch sẽ lên xi Trần đẹp bóng mịn 
Kt cao 12 mặt 30x30 
Giá 1250k bao ship