Giao lưu tượng gỗ của hãng Thành Lễ, cao 19cm. Giá: 900 Đô-la