Chân dung Ông già Nam Bộ
Chất liệu: Gỗ
Chất lượng: Hoàn hảo
Kích thước: Cao 20cm
Xuất xứ: Thành Lễ (1960s)
Giá: 35 triệu