Thích ○○○ 

Đôn gỗ tữ đàn xưa Gl!

Đăng lúc 23:04 08/03/2019 ○ Cập nhật lúc 00:36 23/03/2019 ○ Đăng tại HCM
lê đình thuận 14
Địa chỉ: HCM - HCM
Điện thoại: 09084 
Đồ lâu năm ngã tím nặng tầm 1/2kg, đường kính mặt 9 cm ! Ae xem ãnh!
Ghi chú
MỘT nick duy nhất!

1 Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Cập nhật lúc 00:36 23/03/2019  ○○○
vuphongvu (17)
Địa chỉ: Lạng sơn
Điện thoại: 09895 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
Xin ja bác
Báo cáo