Gỗ quý tiện đẹp p8 !
Gia Lai    1 tuần trước    Lưu lại   
Tham gia 10 năm trước
  ĐT: 09776 xxxx

ms10 : Cặp lb gỗ chiu liu vân  cực đẹp , gỗ đặc kịt , tiện liền khối , ko tim , ko thủng nứt , kt cao 57cm , đk 19cm , giá bèo 1,5tr/cặp ( bao ship )
05:53 28/T09/2019  
ms238 : Cặp lọ hoa gỗ C vân cực đẹp , hàng tiện liền khối , ko tim , ko thủng nứt , kt cao 39cm , đk 8cm , giá bèo 900k/cặp ( bao ship )
ms239 : Cặp lọ hoa gỗ C vân cực đẹp , hàng tiện liền khối , ko tim , ko thủng nứt , kt cao 40cm , đk 13cm , giá bèo 1,3/cặp ( bao ship )


ms240 : Lọ hoa gỗ C vân cực đẹp , hàng tiện liền khối , ko tim , ko thủng nứt , kt cao 36cm , đk 14cm , giá bèo 600k ( bao ship )


 


ms241 : Cặp lb gỗ chiu liu vân nu cực đẹp và quý hiếm , gỗ đặc kịt , tinh lõi , ko tim , ko thủng nứt , kt cao 36cm , đk 19cm , giá bèo 1,5tr/cặp ( bao ship ) 

 

  

 

 


ms242 : Cặp lb dáng Tỳ Bà gỗ chiu liu vân  cực đẹp , gỗ đặc kịt , tiện liền khối , tinh lõi , ko tim , ko thủng nứt , kt cao 58cm , đk 16cm , giá bèo 1,5tr/cặp ( bao ship )


ms243 : Cặp lb dáng Tỳ Bà gỗ chiu liu vân  cực đẹp , gỗ đặc kịt , tiện liền khối , ko tim , ko thủng nứt , kt cao 60cm , đk 16cm , giá bèo 1,5tr/cặp ( bao ship )


 

 

 


ms244 : Cặp lb gỗ chiu liu vân  cực đẹp , gỗ đặc kịt , tiện liền khối , ko tim , ko thủng nứt , kt cao 58cm , đk 19cm , giá bèo 1,5tr/cặp ( bao ship )
ms245 : Cặp lb gỗ bồ kết ( cẩm thối ) vân  cực đẹp , gỗ đặc kịt , tiện liền khối , ko tim , ko thủng nứt , kt cao 108cm , đk 20cm , giá bèo 2tr/cặp ( chưa ship )

ms246 : Cặp lb gỗ muồng đen ( Gỗ nhóm 1 )  cực đẹp , vân đen bóng như sừng , tinh lõi , gỗ đặc kịt , tiện liền khối , ko tim , ko thủng nứt , kt cao 60cm , đk 25cm , giá bèo 1,5tr/cặp ( chưa ship )

ms247 : Bình Phú quý gỗ cà te vân cực đẹp , tinh lõi , hàng tiện liền khối , kt cao 41cm , đk 31cm , giá bèo 1,5tr ( chưa ship )


ms249 : Bình Phú quý gỗ nu hương vân cực đẹp , tinh lõi , hàng tiện liền khối ,ko tim , ko thủng nứt , kt cao 30cm , đk 21cm , giá bèo 1,4tr ( chưa ship )


 


 


 


 


 

 

 

ms250 : Bình Phú quý gỗ cà te vân cực đẹp , hàng tiện liền khối ,ko tim , ko thủng nứt , hàng để mộc . sẽ pu theo y/c của quý khách , kt cao 41cm , đk 30cm , giá bèo 1,5tr ( chưa ship )


 ( vết đen là vân gỗ , ko phải lỗi nha )
ms251 : Bộ 3 đôn gỗ gạc nai vân đẹp tuyệt vời , chưa từng thấy ...! Gỗ đặc kịt ko thủng nứt , 3 đôn cùng cây cắt ra nên đồng vân , đồng màu . Hàng để mộc - sẽ pu theo y/c của quý khách , kt cao 42cm , đk 29cm , giá bèo 2,1tr/3 đôn ( chưa ship ) /// đã bánBên phải :

Đôn giữa :
Bên trái :ms252 : Trụ gỗ lim xẹt ( hay lim đá ) vân đẹp quằn quại , gỗ đặc kịt ko tim ko thủng nứt , hàng tiện tròn để mộc , sẽ pu theo y/c của quý khách , kt cao 142cm , đk 30cm , giá bèo 1,5tr ( chưa ship )... đã bán
ms253 : Chum phú quý gỗ lim đá vân chun sụn cực đẹp , gỗ đặc kịt ko tim , ko thủng nứt , hàng để mộc chưa pu , kt cao 31cm , đk 51cm , giá bèo 1,5tr ( chưa ship ) ... đã bán


ms254 : Đôn gỗ cà te vân cực đẹp , tinh lõi , hàng tiện liền khối , để mộc , kt cao 47cm , đk 34cm , giá bèo 1,2tr ( chưa ship ) ... đã bán
ms255 : Đôn gỗ cà te vân cực đẹp , hàng tiện liền khối , để mộc , kt cao 41cm , đk 32cm , giá bèo 1tr ( chưa ship ) ... đã bán

ms256 : Đôn gỗ cà te vân cực đẹp , hàng tiện liền khối , tinh lõi , để mộc , kt cao 30cm , đk 42cm , giá bèo 1tr ( chưa ship )

ms257 : Đôn gỗ cà te vân cực đẹp , hàng tiện liền khối , tinh lõi , để mộc , kt cao 39cm , đk 34cm , giá bèo 1tr ( chưa ship ) ... đã bán


ms258 : Đôn gỗ cà te vân cực đẹp , tiện liền khối , gỗ đặc kịt ko tim , ko thủng nứt , kt cao 41cm , đk 34cm , giá bèo 1,6tr ( chưa ship )ms259 : Chum gỗ cà te vân cực đẹp , hàng tiện liền khôi , ko tim , bám tý giác thôi , kt cao 40cm , đk 31cm , giá bèo 1,2tr ( chưa ship )


 ms260 :Đôn gỗ cà te vân cực đẹp , tinh lõi ,  hàng tiện liền khối , ko tim , kt cao 42cm , đk 31cm , giá bèo 1,2tr ( chưa ship )ms261 :Đôn đại gỗ hương đá vân cực đẹp , hầu như ko có giác ,  hàng tiện liền khối , ko tim , kt cao 35cm , đk 43cm , hàng lưu kho lâu năm nên hơi cũ , sẽ pu lại theo y/c của quý khách ! giá bèo 2,5tr ( chưa ship )ms262 : Chum gỗ cà te vân cực đẹp , hầu như ko có giác ,  hàng tiện liền khối , ko tim , kt cao 47cm , đk 39cm , hàng lưu kho lâu năm nên hơi cũ , sẽ pu lại theo y/c của quý khách ! giá bèo 1,4tr ( chưa ship )ms263 : Chum gỗ cà te vân cực đẹp , hầu như ko có giác ,  hàng tiện liền khối , ko tim , kt cao 40cm , đk 36cm , hàng lưu kho lâu năm nên hơi cũ , sẽ pu lại theo y/c của quý khách ! giá bèo 1,6tr ( chưa ship )

ms264 : Đôn gỗ hương đá vân cực đẹp , tinh lõi , mặt ghép nu hương , kt cao 36cm , đk 33cm , giá mềm 1,3tr ( chưa ship )


ms265 : Đôn gỗ hương đá vân cực đẹp , hàng tiện liền khối , tinh lõi , ko tim , kt cao 40cm , đk 33cm , giá mềm 1,6tr ( chưa ship )ms266 : Chum gỗ cà te vân cực đẹp , hàng tiện liền khối , bám rất ít giác , kt cao 34cm , đk 46cm , giá bèo 2tr ( chưa ship ) . Hàng để mộc lưu kho lâu năm , sẽ pu theo y/c của quý khách ...đã bán


ms267 : Cặp đôn vuông gỗ hương đá vân cực đẹp , liền khối , kt 43-23-20cm , giá bèo 1,4tr/cặp ( chưa ship )ms268 : Đôn gỗ cà te vân cực đẹp , tinh lõi , tiện liền khối .... Kt cao  34cm , đk 36cm , giá bèo 1,1tr ( chưa ship )ms269 : Đôn gỗ hương đá vân cực đẹp , tinh lõi , tiện liền khối  , ko tim , ko thủng nứt.... Kt cao  43cm , đk 33cm , giá bèo 1,6tr ( chưa ship )


ms271 : Đôn gỗ hương đá vân cực đẹp , tinh lõi , hàng tiện liền khối , ko tim , ko thủng nứt.... Kt cao  40cm , đk 30cm , giá bèo 1,5tr ( chưa ship )ms272 : Cặp Đôn gỗ lim đá vân cực đẹp , tinh lõi , hàng tiện liền khối .... Kt cao  24cm , đk 41cm , giá bèo 2,2tr/cặp ( chưa ship )

ms273 : Bộ 6 Đôn gỗ chiu liu vân cực đẹp , giống như gỗ cẩm ,  hàng tiện liền khối , rất ít giác ...Đặc biệt là đc cắt ra từ cùng 1 cây nên rất đồng màu ... Kt cao  42cm , đk 30cm , giá bèo 6tr/bộ ( chưa ship )
Hàng lưu kho lâu năm nên bám nhiều bụi bẩn , sẽ pu lại theo y/c của quý khách hàng ...!

ms274 : Đôn gỗ hương đá vân cực đẹp , tinh lõi , thân liền , mặt ghép nu hương , kt cao 40cm , đk 30cm , giá bèo 1,5tr ( chưa ship )ms275 : Đôn gỗ hương đá vân cực đẹp , tinh lõi , thân liền , mặt ghép nu hương , kt cao 40cm , đk 28cm , giá bèo 1tr ( chưa ship )

ms276 : Đôn gỗ hương đá vân cực đẹp , tinh lõi , tiện liền khối , gỗ ko tim , kt cao 38cm , đk 30cm , giá bèo 1,2tr ( chưa ship )


ms277 : Đôn gỗ hương đá vân cực đẹp , tinh lõi , tiện liền khối , gỗ ko tim , kt cao 50cm , đk 36cm , giá bèo 2,4tr ( chưa ship )


ms278 : Đôn gỗ cà te vân cực đẹp , tinh lõi , tiện liền khối , gỗ ko tim , kt cao 43cm , đk 36cm , giá bèo 1,6tr ( chưa ship )
ms279 : Chum gỗ hương đá vân cực đẹp , tiện liền khối , tinh lõi , ko thủng nứt ... Kt cao 33cm , đk 31cm , giá bèo 1,5tr ( chưa ship )

ms280 : Bộ 3 đôn gỗ gõ bông lau vân cực đẹp , tinh lõi , ghép mặt .... Kt cao  35cm , đk 30cm , giá bèo 3,3tr/bộ ( chưa ship )Đôn bên trái :
Đôn giữa :
Đôn bên phải :


ms281 : Bình Phú Quý gỗ cà te vân cực đẹp , hàng tiện liền khối lưu kho lâu năm , sẽ pu lại theo y/c của quý khách ... Kt cao 39cm , đk 37cm , giá bèo 1,6tr ( chưa ship )

ms282 : Đôn gỗ cà te vân cực đẹp , hàng tiện liền khối , bám rất ít giác , kt cao 48cm , đk 35cm , giá bèo 1,6tr ( chưa ship )ms283 : Đôn gỗ hương đá vân cực đẹp , tinh lõi , thân liền , mặt ghép nu hương , kt cao 38cm , đk 29cm , giá bèo 1,2tr ( chưa ship )ms284 : Đôn gỗ hương đá vân cực đẹp , tinh lõi , hàng tiện liền khối ko tim , kt cao 39cm , đk 32cm , giá mềm 1,5tr ( chưa ship )ms285 : Đôn gỗ cà te vân cực đẹp , tinh lõi , hàng tiện liền khối ko tim , kt cao 39cm , đk 29cm , giá mềm 1,2tr ( chưa ship )
ms286 : Đôn đại gỗ gõ vân cực đẹp , tinh lõi , hàng tiện liền khối ko thủng nứt , kt cao 49cm , đk 39cm , giá mềm 1,7tr ( chưa ship )


ms287 : Đôn gỗ hương đá vân cực đẹp , tinh lõi , hàng tiện liền khối ko thủng nứt , kt cao 39cm , đk 37cm , giá mềm 2,2tr ( chưa ship )ms288 : Chum phú quý gỗ cà te vân cực đẹp , tiện liền khối , kt cao 50cm , đk 39cm , giá bèo 1,8tr ( chưa ship )ms289 : Chum phú quý gỗ hương đá vân cực đẹp , tinh lõi , tiện liền khối , ko thủng nứt , kt cao 42cm , đk 37cm , giá bèo 1,8tr ( chưa ship )Bí quyết để giao dịch an toàn
 • Tuân thủ chính sách phòng chống dịch bệnh của cơ quan chức năng
 • Không nên chuyển tiền trước khi nhận hàng
 • Không nên đặt cọc nếu chưa biết rõ người bán
 • Đi đến địa chỉ người bán cùng với 1 người có kinh nghiệm để thẩm định sản phẩm
 • Chọn giao hàng ship COD (thanh toán khi nhận hàng). Nếu khối lượng hàng hóa quá nặng thì người mua có thể thỏa thuận đặt cọc trước để người bán chuyển hàng
 • Về Phố Mua Bán
  Trang web Phố Mua Bán cung cấp dịch vụ đăng tải bản tin mua bán rao vặt đồ sưu tập. Người đăng bản tin chịu mọi trách nhiệm về nội dung đã đăng và giao dịch mua bán
  Để liên lạc với người bán, Quý khách vui lòng xem thông tin liên lạc của người bán trong nội dung bản tin. Thông tin liên lạc ở trong mục dưới đây là của Ban quản lý trang web và không dùng cho mục đích mua bán.
  Quản lý trang web: HKD Cổng Phố (chỉ quản lý website, không bán hàng) - ĐKKD số: 41D8009456 do UBND Quận 4, TP Hồ Chí Minh cấp ngày 05 tháng 10 năm 2017 - Địa chỉ: S41, Tầng 1, Chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
  Liên hệ hỗ trợ, quảng cáo: Trần Thanh Sang
  Giới thiệu    Hướng dẫn    Bảng giá    Thành viên    Đăng ký    Liên hệ
  Trang web hoạt động tốt nhất với trình duyệt Google Chrome, Mircrosoft Edge và Safari
  Bạn cần đăng nhập lại để có thể truy cập giao diện cũ