Thanh Lý
Dư dùng Bàn Ô sin gỗ sụn hương
Kích thước dài 118 rộng 50 cao 18 (mặt dày 2,5 cm)