Vân thì đẹp miễn chế
Chất liệu Cẩm chỉ tây nguyên vân quá ác. 
Kích thước Rộng 93 cao 66 sâu 45 tính chỗ lớn nhất