Giá bán thanh lý 4000k bao ship
Cụ đạt ma thế Cao 103 rộng 60 sâu 36 (tính chỗ lớn nhất, nặng 2 người bê)