Kính phố một miếng lũa rất đẹp. 

Phật pháp nhiệm màu..... T 187.

Ngang 37 x sâu 16 x cao 93 cm. 
Tấm này to và nặng quý anh chị à.