Kính phố. 

Một cái đôn đẹp và duyên dáng quý anh chị à. Mã số P 12.
Kích thước ngang 48 x 64 cm x cao 30 cm. 
Đôn rất đẹp và nặng.  Nguyên 1 gốc,  chỉ ghép chút xíu phía trước cho nó vững chắc mà thôi.