Kính phố. 

Một cái bàn gốc xinh xắn ôm 3 viên đá rất đẹp.  Mã số P 18