Kính phố một viên gỗ hóa thạch rất đẹp. 

Xin người độ trì cho nhân loại.  Mã số P 119.

Ngang 14 x sâu dày 9 x cao 19 cm. 
Trọng lượng 3,7 kg.