Kính phố. 

Bức tranh bí ẩn trong lăng mộ của Vua Tutakhamun Ai Cập.  Mã số P 120.

Ngang 41 x sâu dày 10 x cao 40 cm. 
Chất liệu gỗ Gõ đỏ Tây nguyên. 
Đục sâu bên trong gỗ 0.7 cm. 
Đẹp và duyên dáng quý anh chị à. Do đồng bào Tây nguyên họ vẽ tranh đó quý anh chị à. 

Những vết khắc bí ẩn trên tường đá ở Ai Cập cổ đại.