Kính phố một viên gỗ hóa ngọc vàng óng rất đẹp. 

Wood Fossil.  B 106.
Kích thước ngang 21 x sâu dày 10 x cao 27 cm. 
Trọng lượng 4 kg.