Thích ○○○ 

Gl kỷ hàng kỹ

Đăng lúc 20:39 16/10/2017 ○ Cập nhật lúc 00:15 16/03/2019 ○ Đăng tại Hà Nội
Đoàn Ngọc Minh 103
Địa chỉ: ngõ 165 số nhà 14 phố đông thiên vĩnh hưng, quận hoàng mai Hà Nội - Hà Nội
Điện thoại: 09120 
   
   
  một loại vuông 26 cao 6cm,  loại vuông 20 cao 6cm,  hoàn thiện kỹ trong ngoài ko 
Ghi chú
Đào khu Đoàn. địa chỉ số nhà 14 , ngõ 165 phố đông thiên Vĩnh Hưng quận Hoàng Mai , Hà Nội
ĐT 0912064862
TK 0451001445194 ngân hàng Vietcombank, chi nhánh thành công Hà Nội .

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo