Miễn phí SHIP HCM, giảm giá khi mua số lượng nhiều

TIỂU CẢNH TRANG TRÍ

TIỂU CẢNH LŨA “NGÓNG TRÔNG” 1,000,000₫
Tiểu cảnh “ngóng trông” được kết hợp bởi dáng lũa tự nhiên 100% với tượng cụ già hút lào như đang trông ngóng về 01 nơi nào đó
Bao gồm: 01 lũa & 01 tượng sứ như trong ảnh
Cam kết đúng như hình ảnh, lũa thơm nức
Kích thước: 46x30x20 cm
Hiện trạng: hàng có sẵn, bao vận chuyển tận nơi
Hàng nguyên khối, đặc ruột
Hợp phong thuỷ với mệnh Hoả, Mộc, thổ
Màu vàng – nâu nhạt: trung tính
Chú ý: cây kiểng và gà vàng chỉ là hàng trang trí KHÔNG bao gồm trong combo

Tiểu cảnh Gỗ Lũa phong thủy, bình phay lũa trắc, tượng phật di lặc nhỏ - 2
TIỂU CẢNH LŨA “CHƠI CỜ” 1,300,000₫
Tiểu cảnh “Chơi cờ” được kết hợp bởi dáng lũa tự nhiên 100% với tượng 02 cụ già ngồi chơi cơ “tự do tự tại” mặc kệ dòng đời đang trôi nhanh
Bao gồm: 01 lũa & 01 tượng sứ như trong ảnh
Cam kết đúng như hình ảnh, lũa thơm nức
Kích thước: 50x40x22 cm
Hiện trạng: hàng có sẵn, bao vận chuyển tận nơi
Hàng nguyên khối, đặc ruột
Hợp phong thuỷ với mệnh Hoả, Mộc, thổ
Màu vàng – nâu nhạt: trung tính
Chú ý: cây kiểng và gà vàng chỉ là hàng trang trí KHÔNG bao gồm trong combo

Tiểu cảnh Gỗ Lũa phong thủy, bình phay lũa trắc, tượng phật di lặc nhỏ - 4
TIỂU CẢNH LŨA “SAY ĐỜI” 1,200,000₫
Tiểu cảnh “Say đời” được kết hợp bởi dáng lũa tự nhiên 100% với tượng một người đang uống cho say để quên hết sự đời
Bao gồm: 01 lũa & 01 tượng sứ như trong ảnh
Cam kết đúng như hình ảnh, lũa thơm nức
Kích thước: 30x38x20 cm
Hiện trạng: hàng có sẵn, bao vận chuyển tận nơi
Hàng nguyên khối, đặc ruột
Hợp phong thuỷ với mệnh Hoả, Mộc, thổ
Màu vàng – nâu nhạt: trung tính
Chú ý: cây kiểng và gà vàng chỉ là hàng trang trí KHÔNG bao gồm trong combo

Tiểu cảnh Gỗ Lũa phong thủy, bình phay lũa trắc, tượng phật di lặc nhỏ - 6
TIỂU CẢNH LŨA “VỜN NHAU” 1,100,000₫
Tiểu cảnh “Vờn nhau” được kết hợp bởi dáng lũa tự nhiên 100% với tượng 02 tượng hổ & báo đang vờn nhau
Bao gồm: 01 lũa & 02 tượng sứ như trong ảnh
Cam kết đúng như hình ảnh, lũa thơm nức
Kích thước: 36x20x25 cm
Hiện trạng: hàng có sẵn, bao vận chuyển tận nơi
Hàng nguyên khối, đặc ruột
Hợp phong thuỷ với mệnh Hoả, Mộc, thổ
Màu vàng – nâu nhạt: trung tính
Chú ý: cây kiểng và gà vàng chỉ là hàng trang trí KHÔNG bao gồm trong combo

 
TIỂU CẢNH LŨA “TU ĐẠO” 1,400,000₫

Tiểu cảnh “Tu đạo” được kết hợp bởi dáng lũa tự nhiên 100% với tượng 01 cụ già ngồi  đọc sách nghiên cứu về “đạo trời và việc người” trong thế gian “thấu tình đạt lý” trước vòng đời đang sóng gió
Bao gồm: 01 lũa & 01 tượng sứ như trong ảnh
Cam kết đúng như hình ảnh, thơm nhẹ
Kích thước:  cm
Hiện trạng: hàng có sẵn, bao vận chuyển tận nơi
Hàng nguyên khối, đặc ruột
Hợp phong thuỷ với mệnh Hoả, Mộc, thổ
Màu vàng – nâu nhạt: trung tính
Chú ý: cây kiểng là hàng trang trí KHÔNG bao gồm trong combo

 
TIỂU CẢNH  “ĐỌC SÁCH” 900,000₫

Tiểu cảnh “đọc sách” được kết hợp bởi dáng lũa tự nhiên 100% với tượng 01 cụ già ngồi  đọc sách
Bao gồm: 01 lũa  & 01 tượng sứ như trong ảnh
Cam kết đúng như hình ảnh, gỗ ngọc am thơm nức
Kích thước: 40x28x12 cm
Hiện trạng: hàng có sẵn, bao vận chuyển tận nơi
Hàng nguyên khối, đặc ruột
Hợp phong thuỷ với mệnh Hoả, Mộc, thổ
Màu vàng – nâu nhạt: trung tính
Chú ý: cây kiểng và trụ đá chỉ là hàng trang trí KHÔNG bao gồm trong combo

 

TIỂU CẢNH  “TRÀ ĐẠO” 1,250,000₫

Tiểu cảnh “Trà đạo” được kết hợp bởi dáng lũa tự nhiên 100% với tượng 02 cụ già ngồi  uống trà đàm đạo chuyện thế sự
Bao gồm: 01 lũa  & 01 tượng sứ như trong ảnh
Cam kết đúng như hình ảnh, gỗ ngọc am thơm nức
Kích thước: 50x23x14 cm
Hiện trạng: hàng có sẵn, bao vận chuyển tận nơi
Hàng nguyên khối, đặc ruột
Hợp phong thuỷ với mệnh Hoả, Mộc, thổ
Màu vàng – nâu nhạt: trung tính
Chú ý: cây kiểng và trụ đá chỉ là hàng trang trí KHÔNG bao gồm trong combo

Hàng chum/bình:

 
CẶP CHUM MĂN CHUN 1,800,000₫
02 Cái đúng như hình ảnh, đúng vân
Kích thước: cao 17x11cm & cao 17cmx9cm
Hiện trạng: hàng có sẵn, bao vận chuyển tận nơi
Hàng nguyên khối
Hợp phong thuỷ với mệnh kim, thủy, thổ
Màu vàng nghệ: Dương Tính

Chum/bình phú quý tài lộc từ gỗ cẩm, hương, nu nghiến hàng đẹp và sang
BÌNH SỤN NU 3,500,000₫
01 Cái đúng như hình ảnh, đúng vân
Kích thước: 27×14 cm
Hiện trạng: hàng có sẵn, bao vận chuyển tận nơi
Hàng nguyên khối
Hợp phong thuỷ với mệnh Hoả, Kim, mộc
Màu đỏ nâu – trung tính


Chum/bình phú quý tài lộc từ gỗ cẩm, hương, nu nghiến hàng đẹp và sang - 4
BÌNH PHÚ QUÝ  800,000₫
01 Cái đúng như hình ảnh, đúng vân
Kích thước: 25×10 cm
Hiện trạng: hàng có sẵn, bao vận chuyển tận nơi
Hàng nguyên khối
Hợp phong thuỷ với mệnh Hoả, mộc, thổ
Màu đỏ – dương tính

Chum/bình phú quý tài lộc từ gỗ cẩm, hương, nu nghiến hàng đẹp và sang - 6
CHUM CẨM SỪNG - 1,850,000₫
Chum cẩm sừng
Chất liệu: cẩm sừng
01 Cái đúng như hình ảnh, đúng vân
Kích thước: 37×14 cm
Hiện trạng: hàng có sẵn, bao vận chuyển tận nơi
Hàng nguyên khối
Hợp phong thuỷ với mệnh Hoả, mộc, thổ
Màu đen lẫn vàng – trung tính

Chum/bình phú quý tài lộc từ gỗ cẩm, hương, nu nghiến hàng đẹp và sang - 8
BÌNH CẨM SỪNG 1,450,000₫
Chum cẩm sừng
Chất liệu: cẩm sừng
01 Cái đúng như hình ảnh, đúng vân
Kích thước: 35×14 cm
Hiện trạng: hàng có sẵn, bao vận chuyển tận nơi
Hàng nguyên khối
Hợp phong thuỷ với mệnh Hoả, mộc, thổ
Màu đen lẫn vàng – trung tính

 
BỘ CHUM CẨM CHỈ VỪA 2,900,000₫
Chum cẩm chỉ
Chất liệu: cẩm chỉ
04 Cái đúng như hình ảnh, đúng vân
Kích thước: 21×12cm, 22xx8cm, 22×8cm, 14x11cm
Hiện trạng: hàng có sẵn, bao vận chuyển tận nơi
Hàng nguyên khối
Hợp phong thuỷ với mệnh Hoả, Thủy, thổ
Màu đỏ nâu vàng – đen nhẹ – Dương Tính

 
BỘ CHUM  CẨM CHỈ CHUN SỤN 2,500,000₫
Chum cẩm chỉ chun sụn
Chất liệu: cẩm chỉ chun sụn, lông chuột
04 Cái đúng như hình ảnh, đúng vân
Kích thước: 26×9cm, 21x10cm, 19x7cm
Hiện trạng: hàng có sẵn, bao vận chuyển tận nơi
Hàng nguyên khối
Hợp phong thuỷ với mệnh Hoả, Thủy, thổ
Màu đỏ nâu vàng – đen nhẹ – Dương Tính

Chum/bình phú quý tài lộc từ gỗ cẩm, hương, nu nghiến hàng đẹp và sang - 10
CHUM CẨM CHỈ 1,400,000₫
Chum cẩm chỉ
Chất liệu: cẩm chỉ
01 Cái đúng như hình ảnh, đúng vân
Kích thước: 33×13 cm
Hiện trạng: hàng có sẵn, bao vận chuyển tận nơi
Hàng nguyên khối
Hợp phong thuỷ với mệnh Hoả, Thủy, thổ
Màu đỏ vàng – đen nhẹ: Dương Tính

Chum/bình phú quý tài lộc từ gỗ cẩm, hương, nu nghiến hàng đẹp và sang - 12
CHUM CẨM CHỈ 1,100,000₫
Chum cẩm chỉ
Chất liệu: cẩm chỉ, có ít chun sụn
01 Cái đúng như hình ảnh, đúng vân
Kích thước: 30×10 cm
Hiện trạng: hàng có sẵn, bao vận chuyển tận nơi
Hàng nguyên khối
Hợp phong thuỷ với mệnh Hoả, Thủy, thổ
Màu đỏ vàng – đen nhẹ: Dương Tính


Chum/bình phú quý tài lộc từ gỗ cẩm, hương, nu nghiến hàng đẹp và sang - 18
CHUM CẨM CHỈ 1,100,000₫
Chum cẩm chỉ
Chất liệu: cẩm chỉ, có ít chun sụn
01 Cái đúng như hình ảnh, đúng vân
Kích thước: 20×13.5cm
Hiện trạng: hàng có sẵn, bao vận chuyển tận nơi
Hàng nguyên khối
Hợp phong thuỷ với mệnh Hoả, Thủy, thổ
Màu đỏ vàng – đen nhẹ: Dương Tính


Chum/bình phú quý tài lộc từ gỗ cẩm, hương, nu nghiến hàng đẹp và sang - 22

HỒ LÔ CẨM CHỈ 800,000₫
Hồ lô cẩm chỉ hút tài lộc trừ tà khí
Chất liệu: cẩm chỉ
01 Cái đúng như hình ảnh, đúng vân
Kích thước: 26.5×10.5cm
Hiện trạng: hàng có sẵn, bao vận chuyển tận nơi
Hàng nguyên khối
Hợp phong thuỷ với mệnh Hoả, Thủy, thổ
Màu đỏ vàng – đen nhẹ: Dương Tính

Chum/bình phú quý tài lộc từ gỗ cẩm, hương, nu nghiến hàng đẹp và sang - 24
BÌNH CẨM CỔ CAO 600,000₫
Bình cẩm cổ cao
Chất liệu: cẩm chỉ
01 Cái đúng như hình ảnh, đúng vân, hơi lỗi chút
Kích thước: 19×14cm
Hiện trạng: hàng có sẵn, bao vận chuyển tận nơi
Hàng nguyên khối
Hợp phong thuỷ với mệnh Hoả, Thủy, thổ
Màu đỏ vàng – đen nhẹ: Dương Tính

Chum/bình phú quý tài lộc từ gỗ cẩm, hương, nu nghiến hàng đẹp và sang - 26
CHUM CẨM CHỈ - 1,800,000₫
Chum cẩm chỉ
Chất liệu: cẩm chỉ, có ít chun sụn
01 Cái đúng như hình ảnh, đúng vân
Kích thước: 30x13cm
Hiện trạng: hàng có sẵn, bao vận chuyển tận nơi
Hàng nguyên khối
Hợp phong thuỷ với mệnh Hoả, Thủy, thổ
Màu đỏ vàng – đen nhẹ: Dương Tính

Tiểu cảnh Gỗ Lũa phong thủy, bình phay lũa trắc, tượng phật di lặc nhỏ - 8
BÌNH PHAY LŨA 1,800,000₫
01 cái đúng như hình ảnh, đúng vân
Kích thước: cao 40-45 x 15-16 cm
Hiện trạng: hàng có sẵn, bao vận chuyển tận nơi
Hàng nguyên khối, có tí nu, lũa lâu năm
Hợp phong thuỷ với mệnh Hoả, Kim, Thuỷ
Màu đỏ nâu: thuộc tính âm

 

BI CẦU GỖ NU HUYẾT LONG 1,400,000₫
Bi cầu phong thủy gỗ nu huyết long
Chất liệu: Gỗ Nu Huyết Long
Kích thước: đường kính 10cm
Hiện trạng: hàng có sẵn, bao vận chuyển tận nơi
Hàng nguyên khối, đã PU hoặc mộc, đẹp bền
Màu vàng nâu: Dương tính – gỗ huyết long giúp lưu thông khí huyết

 
QUẢ CẦU VÂN GỖ THIÊN NHIÊN ĐK18CM 1,600,000₫
Bi cầu phong thủy thiên nhiên 100% nguyên khối
Kích thước: đường kính 18cm, nặng 11kg
Hiện trạng: hàng có sẵn, bao vận chuyển tận nơi
Bao gồm: bi cầu 18cm & đế rộng 20cmxcao 6cm
Màu vàng vân gỗ: Dương tính
Quả cầu phong thủy là vật phẩm thường dùng trong phong thủy nhằm chiêu tài hóa sát, đem lại vận may về sức khỏe, học tập, công danh, sự nghiệp.

 
QUẢ CẦU NÂU ĐỎ THIÊN NHIÊN ĐK14CM 950,000₫
Bi cầu phong thủy thiên nhiên 100% nguyên khối
Kích thước: đường kính 14cm, cao 18cm, nặng 5-6kg 
Hiện trạng: hàng có sẵn, bao vận chuyển tận nơi
Màu nâu đỏ: Dương tính
Quả cầu phong thủy là vật phẩm thường dùng trong phong thủy nhằm chiêu tài hóa sát, đem lại vận may về sức khỏe, học tập, công danh, sự nghiệp.QUẢ CẦU VÂN GỖ THIÊN NHIÊN ĐK14.5CM 950,000₫
100% nguyên khối
Kích thước: đường kính 14.5cm
Hiện trạng: hàng có sẵn, bao vận chuyển tận nơi
Bao gồm: bi cầu 14.5cm & cao 19cm
Màu vàng vân gỗ: Dương tính
Quả cầu phong thủy là vật phẩm thường dùng trong phong thủy nhằm chiêu tài hóa sát, đem lại vận may về sức khỏe, học tập, công danh, sự nghiệp.

 
TRỤ XANH HÓA NGỌC THIÊN NHIÊN 850,000₫
Trụ phong thủy xanh hóa ngọc thiên nhiên nguyên khối 100%
Kích thước tổng thể: cao 22x15x14cm , khoảng 2kg
Hiện trạng: hàng có sẵn, bao vận chuyển tận nơi
Màu xanh ngọc: Dương tính
bảo vệ chủ nhân của nó tránh các tác động tiêu cực từ phía những người khác.

Mua hàng trực tiếp tại website:http://gophongthuy.org