* Vui lòng nhắn tin hay điện thoại- giá chưa bao gồm phí vận chuyển - cám ơn :

02 Bức tượng gỗ  :MS1: Tượng Thánh Cả Giuse , cao 23cm x ngang 16cm, nặng 1,8 kg- giá 1t4 :
MS2: Bức Gia Cát Lượng cao 40cm, nặng gần 2kg - giá 1t6 :