Trần Xuân Dương 66
Mã số thành viên: 90876
Tham gia từ: 06/08/2012
Điện thoại: 09052
Địa chỉ: 35 Nguyễn Đức Cảnh-Phường Thuận Phước-Quận Hải Châu-Đà Nẵng - Đà Nẵng
Cái gì cũng có thể tạo ra,nhưng tự nhiên thì không
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Đạt Ma 11-cao 68cm,ngang 32cm,sâu 26cm-Gỗ hương-Lh:0905 222118

Phố Đồ Gỗ  ○ Đăng lúc 15:51 Hôm qua
Đạt Ma 8-cao 76cm,ngang 34cm,sâu 30cm-Gỗ hương-Lh:0905 222118

Phố Đồ Gỗ  ○ Đăng lúc 15:50 Hôm qua
Tam Đa-cao 40cm,ngang 14cm,sâu 12cm-Gỗ bách xanh-Lh:0905222 118

Phố Đồ Gỗ  ○ Đăng lúc 15:47 Hôm qua
Nàng Tiên Cá-Cao 50cm,Ngang 28cm,Sâu 21cm-Lh:0905222 118

Phố Đồ Gỗ  ○ Đăng lúc 00:27 Hôm qua
Khổng Minh-Cao 57cm,Ngang 18cm,Sâu 18cm-Lh:0905222 118

Phố Đồ Gỗ  ○ Đăng lúc 00:26 Hôm qua
Đạt Ma thiền-Cao 52cm,Ngang 42cm,Sâu 42cm-Lh:0905222 118

Phố Đồ Gỗ  ○ Đăng lúc 00:25 Hôm qua
Đạt Ma Sư Tổ-Cao 78cm,Ngang 30cm,Sâu 20cm-Lh:0905222 118

Phố Đồ Gỗ  ○ Đăng lúc 15:44 17/04/19
Đạt Ma Sư Tổ-Cao 86cm,Ngang 30cm,Sâu 24cm-Lh:0905222 118

Phố Đồ Gỗ  ○ Đăng lúc 15:42 17/04/19
Đạt Ma 14-cao 80cm,ngang 25cm,sâu 18cm-Lh:0905222 118

Phố Đồ Gỗ  ○ Đăng lúc 15:41 17/04/19
Song Mã-Cao 72cm,Ngang 57cm,Sâu 32cm-Lh:0905222 118

Phố Đồ Gỗ  ○ Đăng lúc 16:03 16/04/19
Di Lặc cầm lá sen-Cao 100cm,Ngang 50cm,Sâu 30cm-Lh:0905222 118

Phố Đồ Gỗ  ○ Đăng lúc 16:03 16/04/19
Đạt Ma Sư Tổ 1-Cao 60cm,Ngang 24cm,Sâu 21cm-Lh:0905222 118

Phố Đồ Gỗ  ○ Đăng lúc 16:02 16/04/19
Đạt Ma 10-cao 80cm,ngang 35cm,sâu 30cm-Lh:0905222 118

Phố Đồ Gỗ  ○ Đăng lúc 16:12 15/04/19
Đôn-cao 80cm mặt 30x30cm-Lh:0905 222118

Phố Đồ Gỗ  ○ Đăng lúc 16:11 15/04/19
Đạt Ma 9-cao 68cm,ngang 33cm,sâu 25cm-Lh:0905222 118

Phố Đồ Gỗ  ○ Đăng lúc 16:08 15/04/19
Trang:    Trước  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ... Sau